Mój postęp
0%
0%
Zarabianie Wydawanie 7-9 lat
MATERIAŁY DO POBRANIA:
Infografika

Czas na zabawę w sklep


Praktyka czyni mistrza. Poproś rodziców, by wydrukowali "materiały do pobrania" i wspólnie z nimi pobaw sie w sklep. Udanej zabawy!

Instrukcja:
Wydrukuj kilkukrotnie ceny i pieniądze.
Wybierz kilka rzeczy o różnej wartości, które posłużą w zabawie jako „towary na sprzedaż”.
Połóż towary na stole, obok każdego z nich ustaw cenę odpowiadającą ich wartości. Stań z dzieckiem po obu stronach stołu – rodzic będzie kasjerem, zaś dziecko kupującym.
Dziecko za pomocą drukowanych pieniędzy, dokonuje zakupów w sklepie. Zwróć uwagę, czy dziecko dokonuje słusznych wyborów zakupowych, czy ulega „zachciankom”.


Zarabianie Wydawanie 7-9 lat
krok 1
Infografika
infografika
krok 2
Plątaninka
plątaninka
krok 3
Zabawa w sklep
zabawa w sklep
krok 4
Znajdź różnice
znajdź różnice
krok 5
Gra planszowa
gra planszowa
krok 6
Quiz
quiz
Przejdź dalej:


Ikona Bankowość 7-9 lat

2016 © Bank Zachodni WBK
Bank Zachodni WBK S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 992.345.340 zł.